/* 
  "Zgadywanka"

  Aby wywolac program, nalezy zadac cel 'zacznij'.

  W bazie danych zawarte są informacje o cechach pewnych alkoholi.
  Uzytkownik wybiera swoj ulubiony alkohol (z zaproponowanej listy), 
  a "sztuczna inteligencja" poprzez zadawanie pytan probuje odgadnac, 
  jaki wybrano alkohol.
  
  Odpowiedzi na pytania dolaczane sa do bazy wiedzy: jesli odpowiedz byla 
  tweirdzaca dolaczany jest fakt xpositive(X, Y), gdzie X, Y stanowia
  informacje o alkoholu. W przypadku odpowiedzi negatywnej dolaczany jest
  fakt xnegative(X, Y).
  
  Poniewaz odpowiedzi są zapamietywane, program nie pyta sie dwa razy
  o to samo.
  */

/* Informujemy interpreter, ze predykaty xnegative i xpositive sa
  dynamiczne, tzn. moga byc dolaczane do bazy i usuwane z niej. */
:- dynamic xnegative/2.
:- dynamic xpositive/2.

/* Baza danych regul */

  alkohol_to(drink):-
    negative(jest, 'mocny (powyzej 30%)'),
    negative(jest, 'slaby (ponizej 5%)'),
    negative(jest, 'robiony z owocow'),
    negative(jest, slodki).

  alkohol_to(koniak):-
    positive(jest, 'mocny (powyzej 30%)'),
    positive(ma, 'francuska nazwe').

  alkohol_to(winiak):-
    positive(jest, 'mocny (powyzej 30%)'),
    negative(ma, 'francuska nazwe'),
    negative(jest, 'polska specjalnoscia').

  alkohol_to('wodka czysta'):-
    typ_alkoholu(wodka),
    positive(ma, 'jasny kolor').

  alkohol_to('wodka kolorowa') :-
    typ_alkoholu(wodka),
    positive(ma, 'ciemny kolor').

  alkohol_to(likier) :-
    negative(jest, 'slaby (ponizej 5%)'),
    negative(jest, 'mocny (powyzej 30%)'),
    negative(jest, 'robiony z owocow'),
    positive(jest, slodki).

  alkohol_to('wino nasze') :-
    typ_alkoholu(wino),
    positive(jest, 'polska specjalnoscia').

  alkohol_to('wino biale wytrawne') :-
    typ_alkoholu(wino),
    positive(ma, 'jasny kolor'),
    negative(jest, slodki).

  alkohol_to('wino czerwone wytrawne') :-
    typ_alkoholu(wino),
    negative(ma, 'jasny kolor'),
    negative(jest, slodki).

  alkohol_to('wino biale slodkie'):-
    typ_alkoholu(wino),
    positive(ma, 'jasny kolor'),
    positive(jest, slodki).

  alkohol_to('wino czerwone slodkie'):-
    typ_alkoholu(wino),
    negative(ma, 'jasny kolor'),
    positive(jest, slodki).

  alkohol_to(szampan):-
    typ_alkoholu(wino),
    positive(ma, 'francuska nazwe').

  alkohol_to('piwo jasne'):-
    positive(jest, 'slaby (ponizej 5%)'),
    positive(ma, 'jasny kolor').

  alkohol_to('piwo ciemne'):-
    positive(jest, 'slaby (ponizej 5%)'),
    negative(ma, 'jasny kolor').

  typ_alkoholu(wino) :-
    positive(jest, 'robiony z owocow').

  typ_alkoholu(wodka):-
    positive(jest, 'mocny (powyzej 30%)'),
    positive(jest, 'polska specjalnoscia').

/* Koniec bazy danych */

/* Sprawdź, czy nie dołączono już informacji pozytywnej podczas odpytywania
  (aby nie powtorzyc zadanego przedtem pytania). */

  positive(X,Y):- xpositive(X,Y),!.

/* Sprawdź, czy nie dołączono już informacji negatywnej podczas odpytywania
  (aby nie powtorzyc zadanego przedtem pytania). Jesli nie, to
  zadaj pytanie. */

  positive(X,Y):-
    not(xnegative(X,Y)),
	pytanie(X,Y,tak).

/* Analogicznie do positive */

  negative(X,Y):- xnegative(X,Y),!.

/* Analogicznie do positive */

  negative(X,Y):-
	not(xpositive(X,Y)),
    pytanie(X,Y,nie).

/* Pytanie w oczekiwaniu na odpowiedz twierdzaca */

  pytanie(X,Y,tak):-
     write('Czy ten alkohol '),
 	 write(X),write(' '), write(Y), write('?'), nl,
     get_single_char(Char),
	 Char = 116,	%t
     asserta(xpositive(X,Y)), !.


/* Nie nacisnieto 't'... */
  pytanie(X,Y,tak):- asserta(xnegative(X,Y)), fail.

/* Pytanie w oczekiwaniu na odpowiedz negatywna */

  pytanie(X,Y,nie):-
     write('Czy ten alkohol '),
	 write(X), write(' '), write(Y), write('?'),nl,
     get_single_char(Char),
	 Char = 110, %n
	 asserta(xnegative(X,Y)), !.

/* Nie nacisnieto 'n'... */
  pytanie(X,Y,nie) :- asserta(xpositive(X,Y)), fail.

/*Predykat glowny. Wywolanie programu nastepuje przez cel 'zacznij'. */

  zacznij :-
     write('Oto jest spis roznych alkoholi'),nl,
     write('Wybierz swoj ulubiony trunek'),nl,
     write(' a ja postaram sie go zgadnac. '),nl,
     write(' koniak, winiak , wodka biala , wodka kolorowa'),nl,
     write(' wino nasze, wino biale(slodkie lub wytrawne) , wino'), nl,
     write(' czerwone(slodkie lub wytrawne), likier '), nl,
     write(' piwo(ciemne lub jasne) , drink.'), nl,
     write(' Jesli juz wiesz , to nacisnij Enter.'),nl,
	 get0(_),
/* Proba podstawienia zmiennej X pod kolejne trunki z bazy danych */
     alkohol_to(X), !,
     write('Twoj ulubiony alkohol to '), write(X), write('!'),
     nl,nl,
     usun_fakty.

   zacznij :-
     write(' Nie wiem. '),nl,nl,
     usun_fakty.

/* Usuniecie odpowiedzi z bazy danych przed nastepna sesja zabawy */

  usun_fakty :-
     retract(xpositive(_,_)),fail.
  usun_fakty :-
     retract(xnegative(_,_)),fail.
  usun_fakty :-
     write('Nacisnij klawisz '),nl,
     get_single_char(_).