Programowanie w logice

Wykład monograficzny dla studentów III roku ZSI (30 h)

semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004Wykładowca

mgr Mirosława Miłkowska (email: mikis@mimuw.edu.pl)
 

Wykład:

Konsultacje: wtorki, godz. 16:30 - 18:00, p. 4050
 


Harmonogram wykładów


 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7 X
14 X
21 X
28 X
4 XI
18 XI
25 XI
2 XII
9 XII
16 XII
11
12
13
14
15
6 I 2004
13 I
20 I
27 I
3 II

Początek


Notatki z wykładów

Wszystkie wykłady są dostępne w postaci pliku postscriptowego
skompresowanego programem gzip.

Notatki z wykładów (w postaci papierowej) są również dostępne w bibliotece wydziałowej
(teczka nr 3).

Początek

Literatura

Początek

Egzaminy z poprzednich lat

Egzamin'98 (Treść egzaminu z roku 1998.)

Egzamin'99 (Treść egzaminu z roku 1999.)

Egzamin'2000 (Treść egzaminu z roku 2000.)

Egzamin'2001 (Treść egzaminu z roku 2001.)

Egzamin'2002 (Treść egzaminu z roku 2002.)Początek

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2004