Rozdział 11. Decyzje projektowe

Asocjacje wiele-do-wiele zostaną zaimplementowane korzystając z wbudowanego typu List.

Dziedziczenie dynamiczne zostanie zrealizowane poprzez stworzenie klasy, która będzie zawierała jako atrybuty klasy konkretne zawierające odpowiednią funkcjonalność.