Rozdział 16. Załącznik: dokumentacja PRI

Dokumentacja

Diagram przypadków użycia

Diagram klas