WYNIKI KOLOKWIÓW

grupy:

SYD 511, 512

SYD 521, 522

UKO