Rozdział 1. Dziedzina problemowa

PLD (PLD Linux Distribution), polska dystrybucja systemu Linux, oparta jest o system pakietów RPM (RedHat Package Manager). Pakiet jest to program wraz z informacjami o nim: nazwą, opisem, numerem wersji, pakietami od których zależy (to znaczy które muszą być zainstalowane w systemie aby dany pakiet mógł działać). Wszystkie te informacje mogą służyć do wygenerowania pliku ,,spec'', który jest niezbędny do wygenerowania pakietu. Pakiety mogą być kompilowane dla jednej z wielu architektur procesorów, na których może być zainstalowana dystrybucja PLD (i386, i586, i686, Sparc, Alpha, PowerPC). Budowaniem pakietów zarządza specjalny program, tzw. builder. Za pomocą zleceń od developerów dystrybucji kompiluje on żądane pakiety wraz ze wszystkimi pakietami, które od danego zależą. W razie niepowodzenia kompilacji do developerów dystrybucji przekazywane są informacje o tym. Jako że pakiety nie mogą być kompilowane jednocześnie, builder zarządza kolejką zleceń.

Dystrybucja musi zbierać informacje od użytkowników o ewentualnych błędach w funkcjonowaniu pakietów. Dlatego też powinna udostępniać moduł BTS (Bug Tracking System). Moduł ten gromadzi informacje o uwagach użytkowników razem z informacjami kto zgłosił uwagę oraz jakiego pakietu dotyczyła.