Rozdział 2. Cel

Efektywny program buildera wyeliminuje konieczność ręcznego zarządzania zleceniami budowania pakietów, a także pozwoli na efektywne wykorzystywanie czasu procesorów maszyn, na których odbywa sie proces kompilacji.

Moduł Bug Tracking System pozwoli na szybie i efektywne usuwanie wszelkich błędów w systemie, jak tylko zostaną zauważone.