Rozdział 3. Zakres odpowiedzialności systemu

Builder w szczególności będzie odpowiedzialny za:

Zadania systemu BTS to:

diagram