Rozdział 4. Użytkownicy systemu

W systemie można wyróżnić czterech aktorów zewnętrznych.