Rozdział 5. Ankieta badania wymagań

W systemie wyróżniono czterech aktorów: pracownika działu kadr, pracownika działu logistyki, pracownika placówki handlowej oraz klienta. Ze względu na różne potrzeby tych aktorów, przygotowano cztery ankiety, umożliwiające poznie wymagań tych aktorów.

Pracownik działu kadr

 1. Czy chciałbyś mieć możliwość przeprowadzania testów dla potencjalnych pracowników na komputerze?

  Test jest głównym sposobem oceny potencjalnego pracownika. Testy te mogą być przeprowadzane od razu na komputerze, z pominięciem "papierowej" metody.

 2. W jaki sposób chciałbyś dostawać informację o wyniku potencjalnego pracownika?

  Wyniki mogą być reprezentowane w postaci tak/nie, procentowej, punkowej, wykresu słabości i zalet.

 3. Czy chciałbyś mieć możliwość definiowania sposobu punktacji dla poszczególnych stanowisk pracy?

  W testach dla potencjalnych pracowników pewne pytania będą się powtarzać, lecz dla różnych stanowisk będą one miały różne znaczenie.

 4. Czy chciałbyś mieć możliwość drukowania testów oraz raportów z wyników?

  Niektóre firmy preferują przechowywanie dokumentów w wersji "tradycyjnej".

Pracownik działu logistyki

 1. Czy chciałbyś mieć możliwość ustalenia automatycznych zamówień?

  Automatyczne zamówienia wysyłane do dostawców mogą znacznie przyspieszyć pracę, lecz nie wszyscy mają zaufanie do takiego trybu przekazywania zamówień.

 2. Jakie informacje chciałbyś przechowywać w systemie?

  Baza danych to potężne narzędzie, lecz aby ją zaprojektować, trzeba wiedzieć jakie dane mają być w niej przechowywane.

 3. Czy potrzebny jest dostęp do danych handlowych poprzez urządzenia przenośne?

  Pracownik działu logistyki często pracuje "w terenie". Wtedy konieczne może być uzyskanie dostępu do danych przez urządzenie typu handheld (palmtop, telefon komórkowy).

 4. Czy chciałbyś mieć możliwość wydruku faktur?

  W chwili obecnej faktury co raz częściej przekazuje się drogą elektroniczną, lecz niekiedy firmy wymagają wersji papierowych.

 5. Czy chciałbyś mieć możliwość bezpośredniej wymiany danych między systemem a systemem dostawcy?

  Możliwa jest wymiana danych między różnymi systemami. Należy jednak ustalić, czy jest ona niezbędna, ponieważ zapewnienie takiej wymiany danych może być pracochłonne ze względu na różnice w formatach przechowywania danych.

 6. Czy chciałbyś mieć dostęp do danych przez przeglądarkę internetową?

  Specjalizowane aplikacje klienckie umożliwiają lepsze dostosowanie do systemu, lecz użytkownicy mogą preferować dostęp do danych przez przeglądarkę, gdyż znają to narzędzie i wiedzą jak się nim posługiwać.

Pracownik placówki handlowej

 1. Jaki system operacyjny jest używany w Twojej placówce?

  Przygotowanie listy używanych systemów operacyjnych jest niezbędne, gdyż należy to uwzględnić przy przygotowywaniu aplikacji klienckich.

 2. Wolisz dostęp do danych przez przeglądarkę internetową czy aplikację kliencką?

  Pracownicy często nie chcą korzystać z wyspecjalizowanych narzędzi, nie chcą się uczyć obsługi nowych programów.

 3. Do jakich danych potrzebujesz mieć dostęp?

  W celu lepszego zaprojektowania aplikacji klienckiej lub interfejsu przez przeglądarkę internetową niezbędne są informacje jakie dane muszą być prezentowane.

Klient

 1. Jaki sposób rezerwacji biletów jest dla Ciebie najwygodniejszy?

  Wygoda dostępu to kwestia subiektywna, lecz niektóre metody mogą być preferowane przez więcej osób niż inne.

 2. Czy zgodziłbyś się na trwałe przechowywanie Twoich danych osobowych w systemie?

  Obecnie wiele osób nie zgadza się na jakiekolwiek przechowywanie danych osobowych przez czas dłuższy niż do końca lotu.

 3. W jakim formacie chciałbyś otrzymywać formularze?

  Wiele firm, niesłusznie, wymusza na klientach używanie programu Microsoft Word. Jest wiele formatów, które mogą być odczytane przez darmowe programy (np. PDF czy format dokumentu Open Office)

 4. Jakie opcje chciałbyś móc podać przy rezerwacji biletu?

  Przykładowo: miejsce dla palących/niepalących, posiłek wegetariański, miejsce przy oknie.