Rozdział 8. Oszacowanie złożoności oprogramowania

Spis treści

Nie skorygowane punkty funkcyjne
Korekcja punktów funkcyjnych
Rezultat końcowy
Szacowanie koniecznych nakładów

Nie skorygowane punkty funkcyjne

Typ Złożoność Suma
  Niska Średnia Wysoka  
Wejścia użytkownika 19 * 4 15 * 5 13 * 6 229
Wyjścia użytkownika 19 * 5 15 * 6 13 * 7 276
Zbiory danych wewnętrzne 20 * 5 15 * 10 20 * 15 550
Zbiory danych zewnętrzne 5 * 5 2 * 7 2 * 9 57
Zapytania zewnętrzne 9 * 4 5 * 6 2 * 8 82
Suma nie skorygowanych (UFP) 1194

Korekcja punktów funkcyjnych

Nr Ogólna charakterystyka sytemu Punkt
1. Występowanie urządzeń komunikacyjnych 3
2. Rozproszenie przetwarzania 1
3. Wymagane parametry szybkości działania 2
4. Skomplikowana logika przetwarzania 1
5. Obciążenie systemu - liczba transakcji 4
6. Wprowadzanie danych w trybie online 4
7. Wydajność użytkownika końcowego 2
8. Aktualizacja danych w trybie online 3
9. Rozproszenie terytorialne 4
10. Złożoność przetwarzania danych 2
11. Przenośność 5
12. Prostota instalacji 1
13. Prostota obsługi 3
14. Zmiany w okresie eksploatacji 1
  Suma (VAF) 36

Rezultat końcowy

VAF = 36

FP = (0.65 + 0.01*VAF) * UFP

FP = 1.01 * 1194 = 1205.94

Szacowanie koniecznych nakładów

1205.94 punktów funkcyjnych odpowiada pracochłonności około 120 osobomiesiącom.