Rozdział 1. Dokument definicji wymagań

Spis treści

Cel projektu
Zakres projektu
Wymagania funkcjonalne
Wymagania niefunkcjonalne

Cel projektu

Usprawnienie pracy linii lotniczych

Zakres projektu

 • Wspomaganie działu obsługi klienta

 • Obsługa sprzedaży i rezerwacji biletów

 • Prezentacja informacji

 • Pozyskiwanie informacji z bazy danych

 • Wspomaganie zarządzania lotami

 • Wymiana danych z innymi liniami lotniczymi

 • Wspomaganie obsługi naziemnej

 • Zarządzanie personelem

 • Obsługa testów kwalifikacyjnych

 • System do mierzenia wydajności pracy

 • Obsługa limitów bezpieczeństwa dla pracowników

Wymagania funkcjonalne

 • Przechowywanie informacji o lotach, personelu i sprzęcie

 • Publikowanie informacji o lotach, wolnych miejscach i cenach na terminalach lotniskowych i stronie internetowej

 • Automatyczne wysyłanie zamówień do firm cateringowych dostarczających posiłki

 • Rezerwacja biletów przez internet, telefonicznie lub osobiście w placówkach handlowych

 • Powiadamianie odpowiednich pracowników o konieczności odnowienia umów z lotniskami

 • Udostępnianie informacji placówkom handlowym

 • Wspomaganie procesu rekrutacji personelu poprzez rejestrowanie zgłoszeń oraz szacowanie dopasowania osoby do stanowiska na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych

 • Przypisywanie pilotów do lotów na podstawie aktualnej lokalizacji z uwzględnieniem limitów bezpieczeństwa długości pracy pilota

 • Analiza ilości niezbędnego personelu w stosunku do ilości obsługiwanych lotów.

Wymagania niefunkcjonalne

 • W celu zmniejszenia kosztów, system powinien pracować pod kontrolą systemu Linux; mimo to, ze względu na wysoki stopień rozproszenia systemu, niezbędne jest zapewnienie wieloplatformowości

 • Baza danych powinna być archiwizowana raz dziennie

 • System powinien pracować w trybie replikacji, aby w wypadku awarii głównego systemu, system zapasowy automatycznie przejął kontrolę

 • Baza serwerowa systemu powinna mieć zapewnioną ciągłość zasilania poprzez zastosowanie systemu UPS z baterią zapewniającą przynajmniej 8 godzin pracy, oraz generatora z paliwem na kolejne 24 godziny

 • Dane przekazywane między serwerem systemu a aplikacjami klienckimi powinny być przekazywane kanałami szyfrowanymi

 • Aplikacja kliencka powinna być przygotowana w wersji graficznej oraz tekstowej