Rozdział 2. Plan działań

Spis treści

Diagram Gantta
Kontrola postępów prac

Diagram Gantta

Diagramy WBS i Gantta zostały przygotowane w postaci pliku programu Microsoft Project, załączonego do tego dokumentu (plik diagramy.mpp).

Kontrola postępów prac

Postęp prac będzie na bieżąco kontrolowany, w szczególności poprzez:

  • wykonywanie cyklicznych raportów na temat postępów prac, aktualnie wykonywanego zadania, stopnia jego realizacji

  • spotkania grup funkcyjnych

  • nadzór grupy kontroli jakości