Rozdział 3. Struktura organizacji zespołu projektowego

Spis treści

Struktura zespołu
Kompetencje

Struktura zespołu

Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia, zespół będzie miał strukturę rozproszoną. Kontakt między grupami będzie się odbywał poprzez liderów grup funkcjonalnych.

Zespół projektowy będzie podzielony na osiem grup funkcjonalnych.

 • Grupa projektowania interfejsu

  • Opracowanie zasad projektowania interfejsu użytkownika

  • Projektowanie okien dialogowych

  • Projektowanie interfejsu WWW

 • Grupa implementacji

  • Przygotowanie środowiska programistycznego

  • Przygotowanie systemu współdzielenia kodu

  • Implementacja systemu

  • Kompilacja kodu

  • Wypełnianie bazy danych

  • Dokumentacja kodu

 • Grupa administracyjna

  • Przygotowywanie sprzętu i oprogramowania

  • Szkolenie klientów

  • Przydzielanie uprawnień do modyfikacji kodu

  • Wykonywanie kopii zapasowych

  • Utrzymywanie lokalnej kopii systemu

  • Zarządzanie lokalną bazą danych

  • Opieka nad bazą sprzętowo-programową zespołu

 • Grupa kontroli jakości

  • Kontrola wersji systemu przekazywanych klientowi

  • Zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących jakości

  • Nadzór nad terminowością wykonywania zadań

  • Kontrola dokumentacji

  • Nadzór nad testami

  • Kontrolowanie przeprowadzania inspekcji i audytów

 • Grupa dokumentacji

  • Stworzenie dokumentacji technicznej, administracyjnej i użytkownika

 • Grupa konserwacji

  • Zbieranie raportów użytkowników systemu

  • Analiza działającego systemu

  • Przygotowywanie raportów dotyczących stanu instalacji

 • Grupa testowania

  • Przygotowanie planu testów

  • Przeprowadzanie testów

  • Przekazywanie raportów o błędach do odpowiednich zespołów

 • Grupa analizy

  • Kontakty z klientami

  • Przygotowanie wymagań

  • Kontrola kosztów

Kompetencje

 • Kierownik

  • Raporty

  • Planowanie

 • Analityk

  • Raporty

  • Planowanie

  • Analiza wymagań

  • Analiza postępu prac

  • Analiza jakości

 • Projektant

  • Raporty

  • Design

  • Wymagania sprzętowe

 • Konserwator projektu

  • Raporty

  • Analiza w czasie rzeczywistym

 • Programista

  • Implementacja

  • Testy kompatybilności

  • Testy i weryfikacja procedur

 • Tester

  • Raporty

  • Testowanie

  • Analiza wydajności

  • Testy i weryfikacja procedur

 • Administrator

  • Raporty

  • Wymagania sprzętowe

  • Konfiguracja sprzętowa