Rozdział 9. Analiza dynamiczna dla wybranej klasy obiektów

Spis treści

Diagram
Podsumowanie

Diagram

diagram

Podsumowanie

Jedynym obiektem, dla którego można określić maszynę stanów jest obiekt BugTicket. Zmienia on stan zależnie od tego, jaki jest aktualnie stan zgłoszonego błędu.