Rozdział 8. Analiza dynamiczna dla przypadku użycia

Spis treści

Scenariusz: zgłoszenie błędu
Krótki opis
Aktor
Warunki wstępne
Przebieg podstawowy
Możliwe przebiegi alternatywne
Diagram
Podsumowanie

Scenariusz: zgłoszenie błędu

Krótki opis

Użytkownik po uruchomieniu aplikacji loguje się do systemu, wpisuje bądź wybiera z list informacje które chce zapisać, po czym zostają one zapisane w systemie.

Aktor

Użytkownik zarejestrowany

Warunki wstępne

Użytkownik musi znać swój identyfikator i hasło.

Przebieg podstawowy

  1. Użytkownik uruchamia aplikację kliencką.

  2. Wybierana jest opcja "login".

  3. System pobiera od użytkownika informacje o identyfikatorze i haśle użytkownika. System weryfikuje dane.

  4. Użytkownik wybiera z listy pakiet którego dotyczyć będzie informacja.

  5. Użytkownik podaje informacje o błędzie.

  6. System zapisuje informacje i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

Możliwe przebiegi alternatywne

  • W przypadku braku potwierdzenia nazwy użytkownika i/lub hasła, wyświetlony będzie komunikat

Diagram

diagram

Podsumowanie

W wyniku analizy dynamicznej stwierdzono, że niezbędne okaże się stworzenie klasy credentials, która będzie odpowiadać za przechowywanie danych identyfikacyjnych użytkownika i weryfikowanie ich poprawności.

Niezbędne jest też stworzenie systemowych metod zapisu danych w postaci nieulotnej, a także do generacji unikalnego identyfikatora zgłoszenia błędu.